BIP
Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej
Sekcja Administracyjno - Gospodarcza

Sekcja Administracyjno - Gospodarcza WOBW SM


Kierownik sekcji - st. chor. szt. Artur WOJTASZCZYK
tel. 261-444-277
email: wobwsm.sag@ron.mil.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych