BIP
Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej
Pracownia Umundurowania

Pracownia Umundurowania:
1. Realizuje prace rozwojowe nad nowymi oraz modernizowanymi Przedmiotami ­    Umundurowania i Wyekwipowania (PUiW):
­    - umundurowanie wyjściowe, galowe i wieczorowe,
­    - umundurowanie polowe, ćwiczebne i specjalne,
­    - ubiory robocze,
­    - wyroby dziewiarskie,
­    - bielizna osobista i pościelowa,
­    - galanteria odzieżowa i dziewiarska.
2. Dokonuje aktualizacji wzorów zakładowych PUiW niezbędnych do procedur             przetargowych i w procesie realizacji produkcji PUiW na rzecz MON.

 

 

Kierownik pracowni - mjr Cezary GĄSIOROWSKI

tel. 261-444-271

email: wobwsm.prac1@ron.mil.pl


Do pobrania:

1. Instrukcja oceny i potwierdzania wzorów zakładowych PUiW - 2017r.

2. Wzory wniosków:
    - wzór wniosku o dokonanie aktualizacji - 2017
    - wzór wniosku o dokonanie oceny zgodności z WDTT - 2017
    - wzór wniosku o dokonanie oceny zgodności z WTU - 2017
    - wzór wniosku o udostępnienie WDTT - 2017

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych