BIP
Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej